Proje Hakkında

Proje Adı: IPA 2012 Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi

Faydalanıcılar: ETKB, AB Başkanlığı, AB Delegasyonu, Dünya Bankası, TEİAŞ ve KOBİler

Yüklenici: Terna Plus Srl & MWH & Gazel Enerji Ortak Girişimi

Başlangıç Tarihi: 8 Ekim 2015

Bitiş Tarihi: 28 Eylül 2017