Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerjinin Desteklenmesi ve Finansmanı Yol Haritası Çalıştayı (14 Eylül 2017)