Küçük Ölçekli Yenilenebilir Enerjinin Desteklenmesi ve Finansmanı Tavsiyeler Raporu Çalıştayı (5 Temmuz 2017)