Güneş Enerjisi Santrallerinin İzlenmesi, Tahmini ve Kontrolü Sistemi Çalıştayı (24 Mayıs 2017)